OPŁATY WNOSZONE W ROKU 2012

zgodnie z uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczego ROD

im. kpr. BENEDY w Bydgoszczy

z dnia 10 marca 2012 r.


Opłata na rzecz ogrodu (od każdej działki)

kompleks nr 1 – 20,00 zł
kompleks nr 2 – 20,00 zł
kompleks nr 3 – 20,00 zł

Opłata inwestycyjno-remontowa (od każdej działki)

kompleks nr 1 – 25,00 zł
kompleks nr 2 – 50,00 zł
kompleks nr 3 – 20,00 zł

Opłata za 1 m3 zużytej wody – 5,71 zł

Dopłata za niezbilansowane zużycie wody (od każdej działki)

dla kompleksu nr 1 w kwocie – 9,21 zł,
dla kompleksu nr 2 w kwocie – 9,28 zł,
dla kompleksu nr 3 w kwocie – 23,33 zł,

Zaliczka na wywóz śmieci w roku 2012 (od każdej działki)

dla kompleksu nr 1 w kwocie – 35 zł
dla kompleksu nr 2 w kwocie – 40 zł
dla kompleksu nr 3 w kwocie – 45 zł

Dopłata za wywóz śmieci w roku 2011 (od każdej działki)

dla kompleksu nr 1 w kwocie – 0,00 zł (nadpłata 5,73 zł)
dla kompleksu nr 2 w kwocie – 14,43 zł
dla kompleksu nr 3 w kwocie – 7,22 zł

OPŁATA ENERGETYCZNA (od każdej działki)

dopłata za niezbilansowane zużycie energii elektrycznej

dla kompleksu nr 1 w kwocie – 7,30 zł
dla kompleksu nr 2 w kwocie – 17,07 zł
dla kompleksu nr 3 w kwocie – 12,71 zł

opłata za 1 kWh zużytej energii elektrycznej pobieranej w zaliczce na 2012 r.

dla kompleksu nr 1 w kwocie – 0,58 zł/kWh
dla kompleksu nr 2 w kwocie – 0,60 zł/kWh
dla kompleksu nr 3 w kwocie – 0,58 zł/kWh

Dla nowo przyjętych członków PZD obowiązują następujące wpłaty:

Wpisowe – 200 PLN, -wysokość uchwalona przez OZ PZD i obowiązuje od 01.04.2012r.
Składka członkowska za rok bieżący – 0,19 PLN -wysokość ustalona przez Krajową Radę PZD.
Opłata inwestycyjna – 300 PLN -wysokość uchwalona przez zarząd ROD zgodnie z instrukcją
Krajowej Rady PZD.
Opłatę na rzecz ogrodu – uchwaloną przez walne zebranie.
Inne opłaty wynikające z uchwał walnego zebrania.

 

Cookie służą jedynie utrzymaniu ciągłości sesji. Za ich pomocą nie są zbierane żadne informacje służące gromadzeniu danych osobowych korzystającego z rodbenedy.pl, rozpoznawany jest tylko adres IP urządzenia korzystającego z zasobów portalu przy pomocy tego urządzenia. Pliki cookie z rodbenedy.pl nie wpływają w żaden sposób na pracę urządzeń, na których są umieszczane. Użytkownik ma wpływ na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, jednakże brak ich akceptacji nie pozwoli na czynne korzystanie z zasobów rodbenedy.pl.

EU Cookie Directive Module Information