Aby po trudach w służbie rodziny wojskowych miały możliwość wspólnego wypoczynku a także mogły prowadzić uprawy ogrodnicze w celu poprawy budżetu rodzinnego dowództwo 5 Pułku Lotnictwa Szturmowego zdecydowało o zorganizowaniu ogrodu działkowego, wydzielając część gruntów z terenu wojskowego w rejonie Biedaszkowo. Najstarszy kompleks przy ul. Biedaszkowo składający się z 22 działek założony został w latach 60-tych.

W maju 1967 r. 5 Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego przyjął dziedzictwo tradycji oraz nazwę i numer 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego stając się 3 Pomorskim Pułkiem Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (rozkaz nr 07/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 1967 r. w sprawie przekazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddziałów frontowych oraz ustanowienia dorocznych świąt jednostek). W tym samym roku nadano ogrodowi nazwę im. kaprala Piotra Benedy dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci strzelca broni pokładowej.

W dniu 10.05.1974 roku zgłoszono ogród i przejęto protokólarnie teren. Data ta jest przyjęta, jako powstanie ogrodu.

W roku 1981 ogród powiększono o 27 działek. Aktualnie jest 49 działek, stanowiące kompleks 1. W latach 1982-83 założono kompleks 2 przy ul. Ziemskiej składający się z 44 działek. W latach 1984-85 założony był kolejny kompleks od północnej strony lotniska pomiędzy ulicami Bielicką i Ciechocińską z głównym wjazdem od ul. Bielickiej. W skład kompleksu wchodziły 94 działki i był to kompleks nr 3. Łącznie w roku 1985 było 187 działek.

Od roku 1985 są trzy kompleksy działkowe przy ul. Biedaszkowo, Kujawskiej (obecnie Jana Pawła II) i ul. Bielickiej. Ponieważ nadal istniało zapotrzebowanie na działki powstała inicjatywa kilkunastu osób i założono w 1991 roku tzw. roboczo kompleks 4, oznaczając działki numerami od 188 do 312. Natomiast w roku 2004 uporządkowano teren od strony lasu i drogi technicznej, wytyczono 6 działek po 400m2 każda. Obecnie jest to w całości kompleks nr 3. Ogród obecnie liczy 317 działek wielkości 300-500m2 i więcej. Działki te, jako stałe zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców w Warszawie pod nr A-V-98-393. Staraniem władz działkowych w dniu 27.02.2003r. i 11.03.2005 r. na podstawie wypisu z rejestru gruntów dokonano wpisu w księdze wieczystej terenów kompleksu 2 i 3.

Ustawą z dnia 8.07.2005 r. zmieniono nazwę z Pracowniczych Ogrodów Działkowych na Rodzinne Ogrody Działkowe. Wszystkie trzy kompleksy tworzą federację Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „Kpr. Benedy” w Bydgoszczy, który jest ogrodem otwartym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

 

Cookie służą jedynie utrzymaniu ciągłości sesji. Za ich pomocą nie są zbierane żadne informacje służące gromadzeniu danych osobowych korzystającego z rodbenedy.pl, rozpoznawany jest tylko adres IP urządzenia korzystającego z zasobów portalu przy pomocy tego urządzenia. Pliki cookie z rodbenedy.pl nie wpływają w żaden sposób na pracę urządzeń, na których są umieszczane. Użytkownik ma wpływ na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, jednakże brak ich akceptacji nie pozwoli na czynne korzystanie z zasobów rodbenedy.pl.

EU Cookie Directive Module Information