INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy Szanownych Działkowców, że napełnianie wodą magistrali wodnej w ROD im. kpr. BENEDY odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 roku (sobota):

- na kompleksie nr  1 w godz. 15.30 – 17.00

- na kompleksie nr  2 w godz. 12.00 – 13.30

- na kompleksie nr  3 w godz. 11.00 – 13.00

termin zapasowy 13.04.2019 roku  w tych samych godzinach.

Zarząd ROD prosi członków ogrodu o właściwe zabezpieczenie zaworów spustowych, wodomierzy oraz oczyszczenie studzienek z materiałów zabezpieczających na okres zimy.

Przegląd studzienek i kontrola sprawności wodomierzy rozpocznie się z dniem włączenia.

Przypominamy o obowiązku umożliwienia komisji dokonania kontroli.

Zarząd ROD

 

Cookie służą jedynie utrzymaniu ciągłości sesji. Za ich pomocą nie są zbierane żadne informacje służące gromadzeniu danych osobowych korzystającego z rodbenedy.pl, rozpoznawany jest tylko adres IP urządzenia korzystającego z zasobów portalu przy pomocy tego urządzenia. Pliki cookie z rodbenedy.pl nie wpływają w żaden sposób na pracę urządzeń, na których są umieszczane. Użytkownik ma wpływ na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, jednakże brak ich akceptacji nie pozwoli na czynne korzystanie z zasobów rodbenedy.pl.

EU Cookie Directive Module Information