Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK oraz znaczenia programu DGCS PZD System.

W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, który zapoznał się z informacją Okręgów dotyczącą powoływania oraz funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych oraz pracy na programie DGCS PZD System. Ww. ocena była związana z uchwałą nr 297/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 października 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w jednostkach terenowych PZD, która ponownie zobowiązała wszystkie ROD, aby przekazały swoją księgowość do OFK w terminie do dnia 1.01.2022 r. KZ PZD dokonał przedmiotowej oceny, celem zbadania stanu wdrożenia rozwiązań przyjętych w ww. uchwale przez OZ PZD oraz zarządy ROD i przyjęcia dalszych kierunków działań w tej sprawie.

Więcej na stronie PZD

 

Cookie służą jedynie utrzymaniu ciągłości sesji. Za ich pomocą nie są zbierane żadne informacje służące gromadzeniu danych osobowych korzystającego z rodbenedy.pl, rozpoznawany jest tylko adres IP urządzenia korzystającego z zasobów portalu przy pomocy tego urządzenia. Pliki cookie z rodbenedy.pl nie wpływają w żaden sposób na pracę urządzeń, na których są umieszczane. Użytkownik ma wpływ na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze, jednakże brak ich akceptacji nie pozwoli na czynne korzystanie z zasobów rodbenedy.pl.

EU Cookie Directive Module Information